Potrebujete nájsť hodnotu rýchlosti svetla alebo neviete koľko metrov je jeden nanometer? 

  

Matematicko - fyzikálne tabuľky

 

 

Obsah:
1.
Jednotky SI a niektoré fyzikálne konštanty
2. Skaláry a vektory
3. Funkcie
4. Derivácie
5. Integrály
 
6. Matematika prehľad - http://artemis.osu.cz/mmmat/maintxt.htm 
  

 

Literatúra:
1.
J. Mikulčák, B. Klimeš, J. Široký, V. Šula, F. Zemánek: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, Vydavateľstvo Prometheus, 1988
2. I.Červeň, A. Chalupková: Učiteľom fyziky, Fyzikálne veličiny a jednotky. Edičné centrum Matematicko-fyzikálnej fakulty UK, 2000
3. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Fyzika, VUT, Brno, Vutium a Prometheus, Praha 2000
4. Z.Varga, R. Vulgan, Z. Skokanová, J. Kročan: Merania z fyziky, časť prvá, Alfa, Bratislava, 1985
5. J. Uhrin, J. Murín, L. Ševčovič: Laboratórne cvičenia z fyziky, Elfa, Košice, 2002
6. I. Teplička: Fyzika. Enigma, Nitra 1998
7. M. Rácová: Matematika. Enigma, Pezinok, 1997
8. I. Kluvánek, L. Mišík, M. Švec: Matematika I., SVTL, Bratislava, 1959
9. M. Olejár, I. Olejárová: Matematika 2., Young Scientist, Bratislava