Zaujímavosti  Delfíny plávajúce nedovolenou rýchlosťou      6/6

Predchádzajúca strana 

Úvod

Matematicko - fyzikálne tabuľky
Rýchlosť každej plávajúcej lode závisí od jej motora, tvaru a veľkosti a samozrejme aj od hustoty vody, v ktorej sa loď plaví. Ak by sme vzali do úvahy silu živočícha, veľkosť plutiev a tvar tela, delfíny by sa mohli pohybovať najvyššou rýchlosťou asi 28 km/hod. V skutočnosti môžu delfíny dosahovať rýchlostí väčšie ako100 km/hod., čo je nepochopiteľné, ak berieme do úvahy, že pri plávaní vo vode existuje trenie a odpor vody, ktoré sa nezanedbávajú. Ako je to možné?

Príroda sa s týmto problémom u delfínov vysporiadala tak, že dokážu stíšiť vodné víry, ktoré vznikajú pri bokoch  a za každým plávajúcim telesom. Je známe, že víry a zvírenia spomaľujú lode tak ako vzdušné víry spomaľujú lietadlá a autá. Práve preto sa aj rýchle vozidlá zhotovujú v tzv. aerodynamickej línii, ktorá je prispôsobená tvaru predĺženej kvapky. No to ešte stále nestačí. Nech by bola aerodynamická, prípadne (vo vode) hydrodynamická línia akokoľvek dokonalá, v dôsledku trenia medzi bokmi lode a vodou sa nutne vytvárajú malé víry, ktoré znižujú rýchlosť lode.

A ako je to s delfínmi?  

Hladká koža delfínov je plná citlivých nervových buniek ktoré registrujú každý vír. Tieto nervy sú spojené s množstvom drobných svalov, ktoré veľmi rýchlo napínajú alebo uvoľňujú jednotlivé časti kože. Takto koža na jednotlivých častiach tela spôsobuje malé a rýchle záchvevy, ktorými vzápätí utlmí každý vír. Tým sa priamo znemožní akékoľvek trenie a vylúči sa odpor vody. Preto je rýchlosť delfínov omnoho väčšia, ako by mala byť podľa doteraz známych zákonov v hydrodynamike.